fbpx

Podstawy chmury AWS

Na warsztatach z podstaw chmury AWS zapoznasz się z tym, jak rozpocząć pracę, do czego w ogóle może ci się ta chmura przydać oraz zabezpieczysz swoje konto przed niespodziewanymi wydatkami. Uruchomisz kilka podstawowych usług i wdrożysz prostą aplikację.

Warsztaty live w ramach AWSowego tygodnia ➡️ https://www.akademiaarchitektait.pl/plan-wydarzen-awsowego-tygodnia/


Założenie konta

https://aws.amazon.com/free/

Ustawienie budżetu

Ustaw zabezpieczenie, żeby tylko użytkownik Root miał możliwość pracy z AWS Cost Explorer, AWS Budgets itp. czyli usługami związanymi z finansami.

  1. Jeśli jesteś w głównej konsoli AWS, to przejdź do Ustawień konta My Account z menu znajdującego się w nagłówku, po prawej stronie z nazwą twojego użytkownika Root.
  2. Może też przejść bezpośrednio na adres https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/account.
  3. Przejdź do ustawień _ IAM User and Role Access to Billing Information_, gdzie wciśnij Edit.
  4. Dezaktywuj opcję _ Activate IAM Access_ (ma być niezaznaczona).

Założenie użytkownika

Maszyny wirtualne

  1. Ustaw jedną instancję maszyny wirtualnej

Baza danych

  1. Ustaw jedną instancję bazy MySQL

Utwórzmy stronę www

  1. Wgraj najnowsze poprawki
sudo yum update -y

Wgraj LAMP

sudo amazon-linux-extras install -y lamp-mariadb10.2-php7.4 php7.4

Zainstaluj serwer Apache

sudo yum install -y httpd

Uruchom serwer Apache

sudo systemctl start httpd

Możesz ustawić też, żeby Apache startował po restarcie systemu

sudo systemctl enable httpd

Nadaj uprawnienia użytkownikowi ec2-user do zmian w katalogach stron www. Po pierwsze dodaj użytkownika do grupy apache

sudo usermod -a -G apache ec2-user

Teraz musisz wylogować się z konsoli i ponownie zalogować, żeby zmiana weszła w życie

exit

Możesz sprawdzić czy powstała grupa apache

groups

Zmień właściciela katalogu /var/www na grupę apache i dodaj kolejne uprawnienia

sudo chown -R ec2-user:apache /var/www

sudo chmod 2775 /var/www

find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} \;

find /var/www -type f -exec sudo chmod 0664 {} \;

Utwórz plik index.php

<h1>Nazwisko i imię</h1><br><?php phpinfo(); ?>"

Szafrański Michał
Uczę programistów efektywnego wykorzystania chmury AWS do ich pracy twórczej.