fbpx

AWS Amplify – jak szybko utworzyć backend do aplikacji webowej lub mobilnej

Maży ci się zostanie milionerem za młodu? Chcesz wydać apkę, którą pokochają miliony. Z usługą AWS Amlify to łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy, że oprogramujesz frontend, a resztę powierzysz usłudze Amplify, która zajmie się uwierzytelnieniem użytkowników, przechowywaniem danych i plików, wdrożeniami czy notyfikacjami. Na warsztatach zapoznasz się z możliwościami, jakie daje ci Amplify i zaprogramujesz własną aplikację internetową.

Warsztaty live w ramach AWSowego tygodnia ➡️ https://www.akademiaarchitektait.pl/plan-wydarzen-awsowego-tygodnia/


Wykorzystywane oprogramowanie w warsztacie

Angular

npm install -g @angular/cli

Amplify CLI

npm install -g @aws-amplify/cli

Po instalacji należy wykonać konfigurację:

amplify configure

Aplikacja Angular art-store

ng new art-store
cd art-store
code .
ng serve --open

Start Amplify

npm install --save aws-amplify @aws-amplify/ui-angular
amplify init

Pierwsze API

amplify add api


Plik schema.graphql

type Art @model {
 id: ID!
 title: String!
 description: String!
 author: String!
}
amplify push
amplify status
mv src/aws-exports.js src/aws-exports.ts

Plik main.ts

import Amplify from "aws-amplify";
import aws_exports from "./aws-exports";
Amplify.configure(aws_exports);

Plik tsconfig.app.json

"compilerOptions": {
  "types" : ["node"]
}

Plik tsconfig.json

"strict": false,


Plik polyfills.ts

(window as any).global = window;
(window as any).process = {
 env: { DEBUG: undefined },
};

Nowy plik src/index.d.ts

declare module 'graphql/language/ast' { export type DocumentNode = any }
declare module 'graphql/error/GraphQLError' { export type GraphQLError = any }

Dodawanie obrazów

Nowy plik src/models/art.ts

export type Art = {
 id : string,
 title : string,
 description : string,
 author: string
};

Plik app.components.ts

import { Component } from '@angular/core';
import { FormBuilder, FormGroup, Validators } from '@angular/forms';
import { APIService } from './API.service';
import { Art } from '../models/art';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.scss']
})
export class AppComponent {
 title = 'art-store';

 public createForm: FormGroup;

constructor(private api: APIService, private fb: FormBuilder) { }

 async ngOnInit() {
  this.createForm = this.fb.group({
   'title': ['', Validators.required],
   'description': ['', Validators.required],
   'author': ['', Validators.required]
  });
 }

 public onCreate(art: Art) {
  this.api.CreateArt(art).then(event => {
   console.log('wpis o obrazie utworzony!');
   this.createForm.reset();
  })
   .catch(e => {
    console.log('error creating art...', e);
   });
 }
}

Amplify Angular UI Module do src/app/app.module.ts

import { AmplifyUIAngularModule } from '@aws-amplify/ui-angular';
import { FormsModule, ReactiveFormsModule } from '@angular/forms';

....
imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule,
  AmplifyUIAngularModule,
  FormsModule,
  ReactiveFormsModule,
 ],

Plik app.component.html

<div class="form-body">
 <form
  autocomplete="off"
  [formGroup]="createForm"
  (ngSubmit)="onCreate(createForm.value)"
 >
  <div>
   <label>Tytuł: </label>
   <input type="text" formControlName="title" autocomplete="off" />
  </div>
  <div>
   <label>Opis: </label>
   <input type="text" formControlName="description" autocomplete="off" />
  </div>
  <div>
   <label>Autor: </label>
   <input type="text" formControlName="author" autocomplete="off" />
  </div>
  <button type="submit">Zapisz</button>
 </form>
</div>
ng serve --open
amplify console api

Lista obrazów

app.component.ts

 arts: Array<Art>;

...
  this.api.ListArts().then(event => {
   this.arts = event.items;
  });

  this.api.OnCreateArtListener.subscribe((event: any) => {
   const newArt = event.value.data.OnCreateArt;
   this.arts = [newArt, ...this.arts];
  });

app.component.html

<hr />

<div *ngFor="let art of arts">
 <h2>{{ art.title }}</h2>
 <h3>{{ art.author }}</h3>
 <h4>{{ art.description }}</h4>
</div>

Uwierzytelnianie użytkowników

amplify add auth

<amplify-authenticator>
 <div>
  Sklep z antykami
  <amplify-sign-out></amplify-sign-out>
 </div>

.....

</amplify-authenticator>
amplify push
amplify console
ng serve --open

Wdrożenie aplikacji

amplify add hosting

amplify publish

amplify console

Szafrański Michał
Jako Architekt IT, nie tylko projektuję systemy informatyczne, ale również moje życie jest zaprojektowane w taki sposób, aby działać jak dobrze zaprojektowany system - jestem zawsze gotowy na wszelkie wyzwania i problemy. Podobnie jak każdy system, który projektuję, staram się być skalowalny i elastyczny, a czasem trudno przewidzieć, kiedy potrzebna będzie aktualizacja. Często słyszę pytanie: "Kiedy zostanie wydany update twojego życia?" A ja odpowiadam: "Kiedyś, ale zanim to nastąpi, muszę zebrać więcej danych i przeprowadzić odpowiednie testy." Moje życie to nie tylko kodowanie i projektowanie, ale również ciągłe doskonalenie i uczenie się nowych technologii. Nieustannie próbuję wprowadzać ulepszenia, zarówno w moim życiu osobistym, jak i zawodowym. A jeśli coś nie działa, nie boję się eksperymentować i próbować różnych rozwiązań, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie jestem tylko architektem IT - jestem również architektem swojego życia, zaprojektowanym w taki sposób, aby działał jak dobrze zaprojektowany system.

Leave a Reply Text