fbpx

Jak ustawić środowisko Serverless AWS

Jeśli to twój pierwszy kontakt z serverless to zapewniam cię, że będzie bezkonfliktowy. Na warsztatach ustawimy sobie lokalne środowisko developerskie, napiszemy niewielki program i wdrożymy do usługi AWS Lambda.

Warsztaty live w ramach AWSowego tygodnia ➡️ https://www.akademiaarchitektait.pl/plan-wydarzen-awsowego-tygodnia/


Przygotowanie środowiska

 1. Zainstalowany VS Code https://code.visualstudio.com
 2. Zainstalowany AWS SAM CLI. https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/serverless-sam-cli-install.html
  Możecie to sprawdzić wydając komendę:
  sam --version
 3. Instalacja Dockera https://docs.docker.com/get-docker/
  Sprawdzamy komendą:
  docker -v
 4. Instalacja .Net Core 3.1 https://dotnet.microsoft.com/download
  Sprawdzamy wersję:
  dotnet --version
 5. Zainstalowany Extensions „AWS Toolkit” w VS Code. Po jego instalacji sprawdź możliwość połączenia się do AWSa.
 6. Zainstalowany Extension C# w VS Code.

Polecenia użyte podczas warsztatu

Zbudowanie programu

sam build

Lokalne wywołanie funkcji

sam local invoke

Zmiana kodu na coś ciekawszego

namespace HelloWorld
{
  public class Joke
  {
    public IList<string> Categories { get; set; }
    public string Created_at { get; set; }
    public string Icon_url { get; set; }
    public string Id { get; set; }
    public string Updated_at { get; set; }
    public string Url { get; set; }
    public string Value { get; set; }
  }
  public class Function
  {

    private static readonly HttpClient client = new HttpClient();

    private static async Task<string> GetJoke()
    {
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
      client.DefaultRequestHeaders.Add("User-Agent", "AWS Lambda .Net Client");

      var msg = await client.GetStringAsync("https://api.chucknorris.io/jokes/random").ConfigureAwait(continueOnCapturedContext: false);
      var joke = JsonConvert.DeserializeObject<Joke>(msg);

      return joke.Value;
    }

    public async Task<APIGatewayProxyResponse> FunctionHandler(APIGatewayProxyRequest apigProxyEvent, ILambdaContext context)
    {
      var joke = await GetJoke();
      var body = new Dictionary<string, string>
      {
        { "joke", joke }
      };

      return new APIGatewayProxyResponse
      {
        Body = JsonConvert.SerializeObject(body),
        StatusCode = 200,
        Headers = new Dictionary<string, string> { { "Content-Type", "application/json" } }
      };
    }
  }
}

Uruchomienie serwera api

sam local invoke HelloWorldFunction --event events/event.json

sam local start-api

curl http://localhost:3000/hello

Wdrożenie

sam deploy --guided

Szafrański Michał
Jako Architekt IT, nie tylko projektuję systemy informatyczne, ale również moje życie jest zaprojektowane w taki sposób, aby działać jak dobrze zaprojektowany system - jestem zawsze gotowy na wszelkie wyzwania i problemy. Podobnie jak każdy system, który projektuję, staram się być skalowalny i elastyczny, a czasem trudno przewidzieć, kiedy potrzebna będzie aktualizacja. Często słyszę pytanie: "Kiedy zostanie wydany update twojego życia?" A ja odpowiadam: "Kiedyś, ale zanim to nastąpi, muszę zebrać więcej danych i przeprowadzić odpowiednie testy." Moje życie to nie tylko kodowanie i projektowanie, ale również ciągłe doskonalenie i uczenie się nowych technologii. Nieustannie próbuję wprowadzać ulepszenia, zarówno w moim życiu osobistym, jak i zawodowym. A jeśli coś nie działa, nie boję się eksperymentować i próbować różnych rozwiązań, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie jestem tylko architektem IT - jestem również architektem swojego życia, zaprojektowanym w taki sposób, aby działał jak dobrze zaprojektowany system.

Leave a Reply Text