fbpx

Everything as Code: przyszłość narzędzi DevOps

Ideę koncepcji Everything as Code stanowi fakt, że infrastrukturę traktuje się jak kod aplikacji. To rozwiązanie pozwala wykorzystywać go w zgodzie z takimi samymi, jak dotychczas praktykami cyklu życia oprogramowania. Mówiąc prościej, oznacza to pisanie skryptów lub parametryzację aplikacji, których zadaniem jest wspomaganie procesu konfiguracji infrastruktury. Uwalnia to administratorów od żmudnego wykonywania wszystkich tych ustawień ręcznie. Kod, napisany w taki sposób, służy do zarządzania konfiguracjami i wprowadzenia zautomatyzowanej infrastruktury. W związku z tym stosowanie praktyki infrastruktury jako kodu wydaje się być bardzo użyteczne.

W momencie, gdy wszelkie procesy związane z zapewnieniem właściwej infrastruktury, bezpieczeństwa i zgodności operacji wykonywano niezależnie od aplikacji, cały proces „twórczy” zajmował dużo czasu. Wszystkie te operacje zachodziły w izolacji, jedynie od czasu do czasu, mając interakcję z zespołami programistycznymi. Stosowano wtedy różne, często własne narzędzia wraz ze złożonymi procesami ich obsługi, między innymi w postaci list kontrolnych, czy tablic zmian. Szczęśliwie dotychczasowe podejście zmienia się, a to wszystko dzięki koncepcji Everything as Code, która pozwala na zachowanie sprawności przy równoczesnej dbałości o ład korporacyjny. 

Stosowanie nowoczesnego podejścia staje się wręcz koniecznością w związku z potrzebą coraz szybszego dostarczania usług cyfrowych. Zasady te należy wdrożyć między innymi w trakcie opracowywania nowego produktu SaaS, który działa na Amazon AWS.

DevOps, a infrastruktura jako kod

Infrastrukturą nazywamy wszystko to, co jest niezbędne do uruchomienia aplikacji. Zaliczamy do niej serwery, systemy operacyjne, oprogramowanie, zapory ogniowe, ścieżki sieciowe, routery i inne tego typu elementy. Jest ona zakodowana w deklaratywnej specyfikacji, jako szablon formacji chmurowej dla AWS, szablon zasobów platformy Azure lub komponent Docker, czy plan BMC Cloud Lifedycle Management (CLM). Szablony te służą do opisania zasobów chmury, ich możliwych relacji i konfiguracji. Dzięki nim można w łatwy sposób udostępniać infrastrukturę i aplikację. Ponadto mogą one posłużyć do kontrolowania, śledzenia i wprowadzania wszelkich bieżących zmian w infrastrukturze i aplikacjach w regularny sposób, który najczęściej jest odpowiednio zintegrowany z narzędziami do programowania. Kolejno taką infrastrukturę przechowuje się w systemie do kontroli wersji typu Git, w którym podlega ona odpowiedniemu nadzorowi i testom. Jest to najlepsza droga do zwiększania identyfikowalności i widoczności zmian, jak też zapewnienia wspólnych narzędzi na rzecz zarządzania infrastrukturą przy użyciu systemu wzajemnych ocen (ang. code review).  

Praktyka ta opiera się na traktowaniu wszystkich elementów systemu jako kodu. Tym samym w praktyce wiąże się to z przechowywaniem wszystkich dostępnych konfiguracji wraz z ich kodem źródłowym w repozytorium, jakim jest Git lub Svn. To, że wszystkie te kwestie są przechowywane w postaci kodu, pozwala między innymi na możliwość odtworzenia ich w każdym momencie i to przy wykorzystaniu jednego polecenia.

Everything as Code to nie tylko przechowywanie dostępnych konfiguracji systemu, jako kodu, to także jego projektowanie. Kiedyś ta czynność wymagała zastosowania umiejętności konkretnych specjalistów i wykorzystania fizycznego sprzętu, w tym też całego fizycznego okablowania. Niestety systemy z upływem czasu  były zaniedbywane i nieaktualizowane. Dlaczego tak się działo? Wynikało to z faktu, że ich twórcy zmienili miejsce pracy, a ich projekty pozostawały same sobie. Początek przetwarzania danych w chmurze sprawił, że tanie i stosunkowo łatwe stało się stworzenie wirtualnego środowiska pracy. Przechowywanie konfiguracji środowisk wirtualnych daje możliwość ich cyklicznego przetwarzania i odtwarzania zawsze,gdy zaistnieje taka potrzeba.

Co można zyskać poprzez przechowywanie wszystkiego w formie kodu?

Everything as Code przyszłość narzędzi DevOps

Zastosowanie w praktyce idei Everythig as Code pozwala na uzyskanie następujących korzyści:

  • łatwiejsza identyfikowalność procesów – przechowywanie konfiguracji w Git sprawia, że można łatwiej kontrolować zmiany konfiguracji. Zyskujemy możliwość śledzenia zmian, a w razie konieczności, na ich cofanie; 
  • powtarzalność – niezależnie od danego dostawcy chmury sposób kodowania infrastruktury jest do siebie zbliżony. W związku z tym wdrożenie systemu u kolejnego klienta powinno być już łatwiejsze; 
  • testowanie – infrastrukturę i kod można z powodzeniem wdrażać, sprawdzać i promować w danych środowiskach, mając 100% pewność, że będą one zachowywać się zgodnie z naszymi oczekiwaniami; 
  • serwer Phoenix – nawet, jeśli uszkodzony  serwer wymaga poprawy, czy ponownego wdrożenia, wystarczy go jedynie utworzyć ponownie przy użyciu, już zapisanej konfiguracji; 
  • zgrany zespół i większe zrozumienie – w metodykach zwinnych (Agile) tworzenie zespołu interdyscyplinarnego w ramach Everything as Code do tego, aby napisać kod konfiguracji systemu przyczynia się do wzrostu wspólnego zrozumienia pomiędzy Deweloperami i Administratorami;
  • skrócenie czasu “Time to market” – to najbardziej zasadnicza i istotna kwestia; według niektórych szacunków DevOps może skrócić proces wprowadzania innowacji przez IT – z trwających kilka miesięcy do kilkugodzinnych praktyk.

Kultura organizacyjna z użyciem DevOps jest coraz częściej wprowadzana w różnego rodzaju organizacjach. Przynosi korzyści na różnych polach działalności firm. Dzięki niej można szybciej dotrzeć do klientów i znacznie lepiej odpowiedzieć na jego bieżące potrzeby. To przyszłość, która już nadeszła. Chcąc odnieść sukces należy wdrożyć w swojej firmie całościowe podejście DevOps.

Everything as Code, a narzędzia DevOps 

Narzędzia DevOps to wszelkie instrumenty, służące do usprawniania procesu dostarczenia oprogramowania, poprzez lepszą współpracę wewnętrzną organizacji i eliminowanie barier, związanych ze wzajemną komunikacją. Już od kilkunastu lat niektórzy specjaliści w branży IT stosują nieliniową metodykę zwinną na rzecz wytwarzania nowego oprogramowania, czyniąc software zdecydowanie bardziej niezależnym. W związku z tym udało się zwiększyć wydajność procesów i znacząco ograniczyć ryzyko, dając twórcom możliwość wprowadzania ciągłych zmian w odniesieniu do bieżących informacji zwrotnych. Pozwoliło to zwiększyć elastyczność, ale nie wyeliminowało problemów z czasem wdrażania i testowania. Powstawał wówczas problem tzw. „wąskich gardeł”, czyli trudności z etapem wdrożenia, który mógł powodować konieczność powracania i rozpoczynania od początku żmudnej pracy programistów nad nowym oprogramowaniem.

W związku z tym jak bardzo istotne jest jak najszybsze dostarczanie oprogramowania,  istotnym elementem staje się współpraca zespołu programistów i administratorów nowych systemów, a czasem nawet analityków biznesowych i menedżerów. Chęć bycia konkurencyjnym na rozwijających się rynkach wymaga od firm różnego rodzaju doskonalenia. Niestety barierą stają się przestarzałe systemy i skomplikowane aplikacje.  Zadaniem DevOps jest rozwiązanie wszystkich tych problemów.    

Everything as Code a infrastruktura chmurowa i jej najpopularniejsi dostawcy 

Amazon Web Services posiada ogromny zestaw narzędzi, rosnący wykładniczo, przez co jego możliwości są wręcz nieograniczone. Chmura ta ma bardzo dużą skalowalność. W dowolnym momencie można zmieniać ilość zarezerwowanego miejsca, praktycznie bez żadnej trudności. Usługi mają szeroki zakres, w tym hurtownie danych, aplikacje biznesowe oraz wiele innych programów. Wszystko to opiera się na jak najwyższych standardach bezpieczeństwa.

Microsoft Azure to zdecydowany konkurent AWS, mający rozbudowanę  infrastrukturę chmurową. Platforma jest dostosowana do klientów korporacyjnych, ponieważ posiada bardzo bogate zaplecze (wraz z obsługą systemu Windows). Z kolei Google Cloud Platform oferuje kompleksowe usługi dla klientów Startupowych. Jest ukształtowany w oparciu o dogłębną wiedzę, a narzędzia, z którymi współpracuje służą między innymi do głębokiego uczenia się (Deep Learning), uczenia maszynowego (Machine Learning) i analizowania danych (Data Analysis).  

To, który dostawca chmury będzie najlepiej spełniał Twoje wymagania zależy głównie od tego, jakie są potrzeby Twojego biznesu i z jakimi obciążeniami infrastruktury masz do czynienia. Z dotychczasowych analiz wynika, że najbardziej opłacalne jest inwestowanie w tzw. system multicloud, skupiony na wykorzystaniu różnych chmur. Sprzyja to przede wszystkim dopasowaniu obciążeń do możliwie, jak najlepszej usługi. Amazon najlepiej sprawdza się w przypadku dużych firm, gdzie nie zależy nam na utrzymywaniu bliskich relacji z każdym klientem. Wykorzystanie chmury Microsoft Azure w wielu przypadkach jest bardzo wygodne, gdyż dzięki niej cały istniejący już kod będzie z powodzeniem działał na platformie Azure. Środowisko Twojego serwera połączy się z platformą i bez problemu przeniesie na nią wszystkie Twoje aplikacje. Dodatkowo poprzez koncentrację na chmurze hybrydowej będziesz mógł bez trudu połączyć z nim starsze środowisko, będące centrum Twoich danych. Natomiast platforma Google dotychczas nie skupiała swoich zasobów wokół obsługi firm,  koncentrując się na wyszukiwaniu informacji. Jednakże Google Cloud Platform to środowisko, które bardzo szybko się zmienia i rozwija, zyskując w ten sposób w oczach przedsiębiorców. Platforma została oparta na mocnych stronach Google, a mianowicie na skalowaniu i uczeniu maszynowym.

To z jakiego rodzaju chmury będzie korzystać Twoja firma jest zatem uzależnione także od tego, z jakiej technologii korzystasz i jakie programy są niezbędne do wykonywania Twojej pracy. Tym samym, jeśli korzystasz głównie z systemu Windows i programów Microsoft najłatwiej będzie wdrożyć Microsoft Azure. Niewielkie startupy nastawione na szybki rozwój  powinny pomyśleć o wdrożeniu Google Cloud Platform. Natomiast AWS sprawdzi się w przedsiębiorstwach potrzebujących, jak najszerszego katalogu usług, obejmującego swym zasięgiem cały świat.

Narzędzia DevOps są tworzone i eksploatowane w celu realizacji projektów niezależnych od architektury czy danej platformy. Powszechnie używa się ich w odniesieniu do aplikacji mobilnych, ich integracji czy modernizacji oraz do efektywnego zarządzania środowiskiem wielochmurowym. Kluczem do wdrożenia zasady DevOps jest zastosowanie zintegrowanego zestawu narzędzi, które pozwalają na eliminowanie procesów ręcznej obsługi i redukcję ilości błędów, pracując w dużych, prężnie rozwijających się zespołach pracowniczych. Rozwiązania te obejmują między innymi automatyzację, wirtualizację usług i zarządzanie wydajnością działań różnego rodzaju aplikacji.  

Jak wygląda przyszłość narzędzi DevOps? 

Usprawnianie oprogramowania i procesów w przedsiębiorstwach to ważny aspekt współczesnych firm, w drodze do bycia konkurencyjnym. DevOps i idea powstania takiej infrastruktury wciąż się zmienia i ewoluuje, chcąc doskonalić swoje usługi. Jej przyszłość jest zdeterminowana przede wszystkim poprzez chęć opanowania ekosystemów multicloud (takich jak rozwiązania Amazon Web Services, Microsoft, czy Google). Zespoły DevOps muszą się ciągle doskonalić, aby działać coraz szybciej i lepiej skalować. Koncepcje ciągłej integracji i dostarczania nowych usług na rzecz rozwoju biznesu będą coraz bardziej zautomatyzowane, co pozwoli z powodzeniem wdrażać je na jeszcze większą skalę niż dotychczas.  

Niewątpliwie narzędzia DevOps to instrumenty, na których skupiają się dziś liderzy świata biznesu. Jest to praktyka ciągłego ulepszania pracy nad oprogramowaniem, jego jakością, bezpieczeństwem i możliwością, jak najszybszego pozyskiwania informacji zwrotnej, dotyczącej produktu.  W praktyce narzędzia te służą połączeniu pracy programistów i administratorów sieci, przez co zespoły IT zyskują znacznie większą wydajność. Różnego rodzaju standardy łączą je w spójny łańcuch na rzecz tworzenia nowego oprogramowania i zarządzania jego infrastrukturą. Rozwój środowisk chmurowych i ich narzędzi, które pozwalają na opisanie każdego aspektu wytwarzania i życia danego produktu stwarza możliwość budowania aplikacji, które mogą się same testować, instalować i skalować.  

Jeszcze nie wszystkie firmy przekonały się do wdrożenia DevOps w swojej organizacji. Jednakże, biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju tego zjawiska z pewnością w niedalekiej przyszłości narzędzia DevOps w znacznym stopniu opanują środowisko biznesowe. W związku z czym przed środowiskiem programistycznym stają nowe wyzwania, oparte na zupełnie odmiennych technologiach. 

Współczesna gospodarka wymaga ciągłego rozwoju, w związku z czym specjaliści starają się ułatwiać firmom, nie tylko wchodzenie na rynek, ale również skuteczne funkcjonowanie. W zależności od formy i charakteru prowadzonych biznesów można zdecydować się na wprowadzanie różnorakiego rodzaju rozwiązań technologicznych. 

Czy zatem DevOps to obecnie najlepszy sposób na rozwój i optymalizację biznesu?

Szafrański Michał
Jako Architekt IT, nie tylko projektuję systemy informatyczne, ale również moje życie jest zaprojektowane w taki sposób, aby działać jak dobrze zaprojektowany system - jestem zawsze gotowy na wszelkie wyzwania i problemy. Podobnie jak każdy system, który projektuję, staram się być skalowalny i elastyczny, a czasem trudno przewidzieć, kiedy potrzebna będzie aktualizacja. Często słyszę pytanie: "Kiedy zostanie wydany update twojego życia?" A ja odpowiadam: "Kiedyś, ale zanim to nastąpi, muszę zebrać więcej danych i przeprowadzić odpowiednie testy." Moje życie to nie tylko kodowanie i projektowanie, ale również ciągłe doskonalenie i uczenie się nowych technologii. Nieustannie próbuję wprowadzać ulepszenia, zarówno w moim życiu osobistym, jak i zawodowym. A jeśli coś nie działa, nie boję się eksperymentować i próbować różnych rozwiązań, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie jestem tylko architektem IT - jestem również architektem swojego życia, zaprojektowanym w taki sposób, aby działał jak dobrze zaprojektowany system.

Leave a Reply Text